روی خط خبر گزاری ها

بدترین فصل نفت در ۲۰۱۹

کارنامه ۳ فلز

عبور نفت از شوک پهپادی؟

قیمت نفت فروکش کرد

طلای ۱۸ عیار بخریم یا ۲۴ عیار؟

پاتک نفتی چین به آمریکا

خیز دوباره نفت برای ۶۰ دلار

جهش نفت در آخرهفته

چین از «دلار» دورتر شد