خبر فوری

افت قیمت اکثر نمادهای گروه بانک

روند صعودی در نماد وتجارت

نماد خکار در آستانه صف خرید

شوینده در آستانه صف خرید

رمپنا در محدوده 3% منفی

وبملت 3% منفی تا محدوده 358 تومان

ذوب در آستانه بالا پرتقاضاست

ذوب در محدوده 3% مثبت خریدار دارد

صف خرید 13میلیونی در نماد ونوین