اخبار جهانی طلا

قیمت طلا رو به افزایش

قیمت طلا امروز 18 آبان 98

عدم قطعیت برگ برنده طلا؟

فضای احتیاطی در بازار طلا

اونس رکورد زد، اما ریخت

ماه طلایی برای فلز زرد

رکوردشکنی طلا با پالس دلار