اخبار جهانی طلا

کاهش قیمت فلز زرد

قیمت طلا امروز 28 اسفندماه 1398

لمس قله ۱۶۹۰ دلاری اونس

طلا رکورد 1600 دلاری را زد

قیمت طلا امروز 29 بهمن 1398

هدف قیمت طلا در سال 2020

قیمت طلا رو به افزایش

قیمت طلا امروز 18 آبان 98

عدم قطعیت برگ برنده طلا؟

فضای احتیاطی در بازار طلا