روی خط خبر گزاری ها

انفجار بمب بدهی‌های آمریکا

شعاع حمله کرونا به اقتصاد

بازگشت قیمت نفت به ۱۷ سال گذشته

تقلای قیمت نفت برای افزایش

بازگشت نفت به مسیر افزایشی

سقوط بورس‌ها به دنبال نفت

بازارهای جهانی در دام کرونا

۵ ریسک بزرگ در سال ۲۰۲۰

سقوط نفت به زیر ۵۰ دلار

هراس نفت از جبهه جدید کرونا

راه خروج نفت از مدار ریزش

گام محتاطانه فدرال‌رزرو

لایه‌های نفتی نفوذ کرونا

کف ۶۰ دلاری نفت شکست

هراس نفت از ویروس چینی