اخبار آموزش

تخفیف اشتراک سایت تمدید شد

شروع دوره جامع فیلتر نویسی

دوره تکنیک های ادونس گت

دوره تحلیل جامع بنیادی

شروع دوره تکنیک های Advanced Get

دوره مهندسی ریسک

پشت صحنه وبینار آبان 99

دوره آموزشی حرفه ای مدار

شروع ثبت نام دوره تابلو خوانی

پشت صحنه وبینار داناسرمایه

ثبت نام دوره آموزشی مدار

شروع ثبت نام دوره SMART MONEY