پرداخت هزینه های آموزشی موسسات آموزش عالی

لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید و سپس دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید

ارز دیجیتال
12 جلسه 2 ساعته

تحلیل تکنیکال جامع
20 جلسه

تحلیل تکنیکال فشرده
12 جلسه

آتی
6 جلسه 3 ساعته

ایچی موکو
6 جلسه

فیلتر نویسی
6 جلسه 3 ساعته

مهندسی ریسک و اختیار معامله
3 جلسه 3 ساعته

تابلو خوانی
3 جلسه 3 ساعته

ادونس گت
3 جلسه