پرداخت هزینه های آموزشی موسسات آموزش عالی

لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید و سپس دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره جامع تحلیل تکنیکال و بنیادی
حضوری و غیر حضوری با سه استاد (24 جلسه)
(کلاس های عصر)

دوره جامع تحلیل تکنیکال و بنیادی
حضوری و غیر حضوری با دو استاد (24 جلسه)
(کلاس های صبح)

دوره آموزشی تحلیل تکنیکال
15 جلسه صرفاً مجازی