پرداخت هزینه های آموزشی موسسات آموزش عالی

لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید و سپس دوره مورد نظر خود را انتخاب نمایید

دوره جامع تحلیل تکنیکال و بنیادی
حضوری و غیر حضوری با سه استاد (24 جلسه)
(کلاس های عصر)

دوره جامع تحلیل تکنیکال و بنیادی
حضوری و غیر حضوری با دو استاد (24 جلسه)
(کلاس های صبح)

دوره آموزشی
ارز دیجیتال حضوری
12 جلسه

دوره آموزشی
ارز دیجیتال مجازی
12 جلسه


دوره آموزشی تحلیل تکنیکال
15 جلسه صرفاً مجازی

دوره آموزشی پیش نیاز تکنیکال ارز دیجیتال
برای افرادیکه آشنایی اولیه با مباحث تکنیکال ندارند
5 جلسه