روی خط خبر گزاری ها

بورسهای جهانی سرخ شدند!

طلای جهانی صعودی شد