اخبار طلا

در بازار طلا، نوسانات تاریخی

قیمت طلا امروز 28 اسفندماه 1398

دلار بر قله ۱۸ ماهه

قیمت طلا امروز 27 اسفندماه 1398

قیمت طلا امروز 26 اسفندماه 1398

افت‌وخیز طلا در بازار مواج

ضرر بزرگ خالی‌فروشان دلار

قیمت طلا امروز 24 اسفندماه 1398

سقوط موازی بازارهای ناموازی

قیمت طلا امروز 22 اسفندماه 1398

الگوی ۱۰ روزه نوسان دلار

قیمت طلا امروز 21 اسفندماه 1398

قیمت طلا امروز 20 اسفند 1398

دلار در سرازیری

قیمت طلا امروز 17 اسفندماه 1398