اخبار طلا

مثلث جذابیت طلای ۲۰۲۱

سیگنال انبساطی بایدن

هیجان ارزی آرام گرفت

موج دوم ریزش دلار

دلار به‌دنبال کف جدید

فراز و فرود طلای جهانی

سکه بر فراز سقف ۲۰ روزه

حمایت سکه حفظ شد