تخصیص ۳۹هزار قطعه سکه در حراج مرکز مبادله

مرکز مبادله ایران: چهاردهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۶هزار و ۴۳۳قطعه تمام‌سکه، ۱۶هزار و ۹۳۰قطعه ربع سکه و ۵۴۴۶قطعه نیم‌سکه به پایان رسید. به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، چهاردهمین حراج سکه طلا در روز دوشنبه ۱۱تیرماه۱۴۰۳ برگزار شد و از مجموع ۳۵هزار و ۱۲قطعه تمام‌سکه ثبت سفارش‌شده، ۱۶هزار و ۴۳۳قطعه با میانگین قیمت ۳۹میلیون و ۸۸۵هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. همچنین، از مجموع ۳۰هزار و ۴۲۳قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش‌شده، ۱۶هزار و ۹۳۰قطعه با میانگین قیمت ۱۴میلیون و ۴۲۹هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد. در حراج نیم‌سکه نیز ۱۲هزار و ۴۳۵قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۵۴۴۶قطعه با میانگین قیمت ۲۱میلیون و ۹۲۲هزار تومان تخصیص داده شد. بدیهی است، در بین متقاضیان افرادی بالاتر و افرادی پایین‌تر از این قیمت‌ها، قیمت پیشنهادی اعلام کرده و به آنها تخصیص داده شده است.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید