بازارهای جهانی فولاد در ثبات

در بازار وارداتی چین، سنگ‌آهن خلوص ۶۲‌درصد هفته گذشته از حدود ۱۱۷دلار به نزدیکی ۱۲۱دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. تولید فولاد چین صعودی شده و از این‌رو تقاضای سنگ‌آهن رو به بالا خواهد بود. به گزارش کالاخبر، با افزایش حاشیه سود فولادسازان چینی، این انتظار وجود دارد که قیمت سنگ‌آهن در روزهای آینده نوسان مثبت داشته باشد. در بازار واردات قراضه ترکیه، هفته گذشته قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ از ۳۸۱دلار به کمتر از ۳۷۹دلار به ازای هر تن سی اف‌آر کاهش داشت.
بازارهای جهانی فولاد در ثبات
قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن ۲دلار افت داشت و ۳۳۰دلار در هر تن فوب ثبت شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۳۷۶دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر بدون تغییر باقی ماند. هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۵دلار افت داشت و ۴۹۷.۵دلار به‌ازای هر تن فوب ثبت شد. در بازار داخلی چین قیمت بیلت ۸دلار بهبود داشت و ۴۹۲دلار در هر تن درب کارخانه شنیده شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته از ۴۲۶دلار به ۴۳۳دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت ۴دلار افت داشت و ۵۲۴دلار در هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی ۵دلار افت داشت و ۵۱۷.۵دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد. قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته ۷دلار رشد داشت و ۵۳۴دلار به ازای هر تن فوب ثبت شد.

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز تا ۵دلار افت داشت و ۵۷۵دلار در هر تن فوب شنیده شد. همچنین هفته گذشته در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۵۳۶دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد که ۲دلار رشد داشت. در بازار داخلی آمریکا میلگرد ۵دلار افت داشت و ۷۹۰دلار در هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد در ۵۸۵یورو به ازای هر تن درب کارخانه بدون تغییر باقی ماند. در هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۵دلار رشد داشت و ۵۶۵دلار به ازای هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین تا ۱۰دلار رشد داشت و ۵۴۶.۵دلار در هر تن فوب ثبت شد. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم وارداتی تا ۱۳دلار بهبود داشت و به ۵۵۳دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. قابل ذکر است که در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۵یورو رشد داشت و ۶۳۵یورو در هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم ۳۵دلار کاهش یافت و ۷۵۰دلار در هر شورت تن درب کارخانه بود.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید