بیشترین حجم معاملات: البرز 144 میلیون سهم/ خگستر 53 میلیون سهم/ کرمان 44 میلیون سهم/ ختوقا 37 میلیون سهم/ کرازی 37 میلیون سهم


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید