به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های لیزینگ ایران(ولیز)، پست بانک ایران(وپست)، گروه دارویی سبحان(دسبحا)، ایران ارقام(مرقام) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشند.