به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت زر ماکارون(غزر) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می باشد.