راهیابی قراردادهای کشف پریمیوم در بازار فلزات بورس‌کالا

طرح ویژه وزارت صمت در راستای مدیریت هوشمند بازار و رفع دغدغه تولیدکنندگان از طریق قراردادهای کشف پریمیوم در بورس‌کالای ایران آغاز شد و مصرف‌کنندگان استقبال ویژه‌ای از عرضه شمش فولاد و کاتد مس داشتند و در مجموع۱۷۵‌هزار تن محصول در قالب ۲۷قرارداد مورد معامله قرار گرفت تا نخستین گام در طرح وزارت صمت، محکم برداشته شود. همچنین ۱۲۰تن مس کاتد در این چارچوب داد و ستد شد.
به گزارش کالاخبر، بر اساس آمارهای معاملاتی در هفته گذشته ۱۲قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت جهان فولاد سیرجان، ۱۱قرارداد کشف پریمیوم شمش فولاد شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و چهار قرارداد کشف پریمیوم شمش بلوم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش، جمعا معادل ۱۷۵‌هزار تن محصول مورد معامله قرار گرفت که دو قرارداد جهان فولاد سیرجان و چادرملو برای تحویل سه‌ماه پایانی سال و قرارداد فولاد کاوه جنوب کیش برای دو ماه پایانی سال منعقد شد.

  معامله ۶ قرارداد کاتد مس
همچنین ۱۲۰تن مس کاتد ملی مس در قالب ۶قرارداد ۲۰تنی دادوستد شد تا تعداد قراردادهای کشف پریمیوم به ۳۳قرارداد برسد. تاریخ معامله نهایی قراردادهای مس کاتد از ۲۰ دی‌ماه تا ۱۶اسفندماه سال‌جاری ادامه دارد و تاریخ تحویل اولین قرارداد ۲۸دی‌ماه و آخرین قرارداد، ۲۴ اسفندماه است.

تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم جهان فولاد سیرجان از ۶ دی‌ماه شروع می‌شود و تا ۲۳ اسفندماه سال‌جاری ادامه دارد. تاریخ تحویل اولین قرارداد نیز ۱۱دی‌ماه سال‌جاری اعلام شده است و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۸ اسفندماه امسال ادامه می‌یابد.

در معاملات چادرملو نیز تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم از ۶دی‌ماه شروع می‌شود و تا ۱۶ اسفندماه ادامه می‌یابد. تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم ۱۴ دی‌ماه است و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۱۶ اسفندماه ادامه می‌یابد.

علاوه بر این در معاملات فولاد کاوه تاریخ معامله نهایی قراردادهای شمش بلوم از ۱۱بهمن‌ماه شروع می‌شود و تا ۱۶ اسفندماه ادامه می‌یابد. تاریخ تحویل اولین قرارداد کشف پریمیوم ۱۶بهمن‌ماه است و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا ۲۱اسفندماه ادامه می‌یابد.

کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران معامله می‌شود و به موجب آن، طرفین متعهد می‌‌‌شوند طی زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را بر اساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه ما‌به‌التفاوت توافق‌شده) معامله کنند. خریدار، بخشی از بهای معامله را در زمان توافق، به فروشنده پرداخت می‌کند و تسویه مابقی وجه متعاقبا و بر اساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص خواهد شد.

مکانیزم این قرارداد به گونه‌‌‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرفین باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه‌الضمان تودیع کنند. در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ برای ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از آن ﻛﺴﺮ می‌‌‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ‌ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، از سوی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس اﻋﻼم می‌شود. به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرفین منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس ﻣﺘﻌﻬﺪ شده‌باشند.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید