بعد از حدود یک هفته تعطیلی، در نخستین روز معاملاتی هفته جاری شاهد آغازی متعادل و مثبت در نمادهای قابل معامله بازار هستیم. گفتنی است که بازار بورس تهران امروز در انتظار بازگشایی بسیاری از بزرگان است.