فولاد مبارکه در محدوده صف خرید شنبه معامله می شود. رشد سهم تا 3.5 مثبت در یک ساعت پایانی بازار حکایت از توجه بیشتر بازار بعد از نصف شدن قیمت این غول فولادسازی طی هفته های اخیر دارد