توقف نمادهای بترانس، فخاس و شکلر به علت افشای اطلاعات با اهمیت


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات

1 نظر بر روی این خبر وجود دارد.


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید