زمان انجام معاملات در نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از ساعت 14:00الی 15:00 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 14:00 الی 14:05 می باشد