زمان انجام معاملات در نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو (خودرو) از ساعت 12:55الی 13:55 می باشد. همچنین دوره سفارش گیری در نماد مذکور از ساعت 12:55 الی 13:00 می باشد