فرایند تحویل قراردادهای آتی زیره سبز سررسید فروردین ماه ۹۹

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای فرایند تحویل قراردادهای آتی زیره سررسید فروردین ماه ۹۹ را اعلام کرد.

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران اعلام کرد که فرایند تحویل قراردادهای آتی زیره سررسید فروردین ماه ۹۹ در روز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه و از طریق گواهی سپرده زیره مطابق ضوابط انجام خواهد شد. بنابراین کلیه مشتریان فروشنده و خریدار دارای موقعیت تعهدی باز موظفند بر اساس ضوابط اعلام شده جهت انجام فرایند تحویل اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، کلیه مشتریان فروشنده موظفند حداکثر تا سه شنبه مورخ ۱۹ فروردین ۹۹ برای تبدیل زیره سبز به گواهی سـپرده به انبار "دانش " و " کیمیا بذر تربت حیدریه"و "شرکت صادرات و واردات زیره پـاک کنـی بیهـق" و "شرکت مینوبذر گلستان" مراجعه نمایند.

عـلاوه بـر ایـن مشـتریان فروشـنده می توانند حـداکثر تـا سـاعت  ۱۵:۰۰ آخـرین روز معاملاتی در تاریخ ۲۴/۰۱/۹۹ اقدام به خرید گواهی سپرده زیره سبز در معاملات روزانه گواهی سپرده زیره سبز در نمادهای زیره سبز ۹۹۰۳دانش (پ) (زیر۹۹۰۳پ۰۲)  زیره سبز ۹۹۰۳کیمیابـذر(پ) ( زیـر۹۹۰۳پ۰۱) زیـره سبز۹۹۰۳شـرکت بیهـق (پ)(زیــر۹۹۰۳پ۰۳) زیره سبز ۹۹۰۳شرکت مینوبذر (پ)(زیر۹۹۰۳پ ۰۴) نمایند.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید