عرضه اولیه ومهان دوشنبه 21 بهمن ماه برگزار می گردد

عرضه اولیه شرکت گروه توسعه مالی مهر آینده با نماد «ومهان» دوشنبه ۲۱ بهمن امسال انجام خواهد شد.

طبق اولین جزییات منتشر شده در این باره، دامنه قیمت در این عرضه اولیه ۵۱۵۰ تا ۵۶۲۵ ریال و سهمیه هر کد حقیقی یا حقوقی معادل ۵۰۰ سهم است.

متعهدین خرید و سقف تعهد خرید : شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به میزان 50 درصد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه سهام خواهد بود.مدیر عرضه نیزشرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) خواهد بود.

معرفی مختصر شرکت توسعه مالی مهر آیندگان

شرکت توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) پس از احراز شرایط پذیرش به عنوان دویست و پنجمین نماد معاملاتی (یکصد و بیست و دومین شرکت در بازار دوم) در بازار دوم فرابورس ایران درج شد.

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری اهداف با آخرین سرمایه ثبت شده ده هزار میلیارد ریال در حوزه مدیریت دارایی و سایر خدمات مالی فعال می باشد. شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان در راستای اهداف و رسالت تعیین شده با بکارگیری دانش نوین حوزه سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی تلاش می کند حضور اثرگذاری در عرصه سرمایه گذاری داشته باشد و بر مبنای اهداف راهبردی تدوین شده همگام با سایر اجزای بازار سرمایه در تحقق توسعه اقتصادی کشور و رشد بخش واقعی اقتصاد حرکت کند.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید