عرضه اولیه کلر در روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 صورت میگیرد

عرضه اولیه سهام شرکت کلر پارس با نماد کلر در روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16 در بازار سرمایه ایران صورت میگیرد.

در اطلاعیه منتشره فرابورس آمده است که به اطلاع میرساند ، سهام کلر ، توسط سهامدار عمده در روز عرضه اولیه به روش ثبت سفارش به عموم  در نماد کلر عرضه میشود.  کلر پارس در گروه محصولات شیمیایی  و زیر گروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود و با کد 11684 ثبت شده است.

شرکت کلر پارس با نماد کلر  و تعداد کل سهام 327.500.0000  (327 میلیون سهم ) و تعداد کل سهام قابل عرضه در عرضه اولیه به مقدار 49.125.000 میلیون سهم (15 درصد کل سهام) با قیمت هر سهم 28.000 تا 29.500 ریال در روز چهارشنبه مورخ 1398/11/16  عرضه اولیه خواهد شد.

-متعهدین خرید و سقف تعهد خرید : شرکت سرمایه گذاری هامون شمال (سهامی عام) به میزان 33.3 درصد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه و شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) به میزان 16.7 درصد سهام قابل عرضه خواهد بود.

-مدیر عرضه نیزشرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) خواهد بود.

-براساس اطلاعیه مندرجه , حداکثر سهام قابل خرید برای هر شخص حقیقی و حقوقی در عرضه اولیه فروی  80 سهم خواهد بود که با فرض سقف قیمتی برای این عرضه و تعلق 80 سهم به هر کد مبلغ  2.360.000 ریال برای شرکت در عرضه اولیه مورد نیاز خواهد بود.

-با فرض مشارکت 850 هزار کد مقدار سهام تخصیص یافته به هر کد به تعداد 57 سهم خواهد بود که در سقف قیمتی مبلغ 1.681.500 ریال نیاز خواهد بود.

-با فرض مشارکت 940 هزار کد مقدار سهام تخصیص یافته به هر کد به تعداد 52 سهم خواهد بود که در سقف قیمتی مبلغ 1.534.000 ریال نیاز خواهد بود.

-با فرض مشارکت 1 میلیون کد مقدار سهام تخصیص یافته به هر کد به تعداد 49 سهم خواهد بود که در سقف قیمتی مبلغ 1.445.500 ریال نیاز خواهد بود.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید