به اطلاع می رساند: نماد ثتران جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز شنبه مورخ 1398/10/28، در پایان معاملات امروز متوقف می شود. مدیرعملیات بازار فرابورس ایران