توقف نمادهای وهور، حرهشا، کمینا، قچار به علت افشای اطلاعات با اهمیت


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید