معامله ۱۳۶ تن پسته فندقی در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس

در جریان معاملات هفته‌ای که گذشت معامله‌گران در بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران بیش از ۱۳۶ تن پسته فندقی ۳۲-۳۰ را دادوستد کردند. به گزارش «کالاخبر»، طی معاملات این هفته در دو نماد معاملاتی در دو انبار تعداد ۱۳۶ هزار و ۴۷۱ گواهی سپرده پسته فندقی معامله شد و طی آن، ارزش ۱۳۸ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریالی به ثبت رسید. معاملاتی که معادل دادوستد ۱۳۶ تن و ۴۷۱ کیلوگرم پسته فندقی بوده است. در نمادهای زعفران نگین و پوشال معمولی انبارهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران نیز بیش از ۴۸۱ هزار و ۸۱۴ گواهی سپرده کالایی مورد دادوستد قرار گرفت و ارزش ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریالی را در پی داشت. در جریان این معاملات، بیش از ۴/ ۴۲ کیلوگرم زعفران نو (برداشت سال ۱۳۹۸) شامل ۳/ ۳۸ کیلوگرم زعفران نگین و ۴ کیلوگرم زعفران پوشال معمولی، خریدوفروش شد. حجم معاملات زعفران پارسالی (برداشت سال ۱۳۹۷) نیز به بیش از ۴۳۹ کیلوگرم زعفران نگین و پوشال معمولی رسید. معامله‌گران همچنین تعداد ۴ هزار و ۷ گواهی سپرده زیره سبز را در سه نماد معامله کردند و ارزشی بیش از یک میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال به ثبت رسید.


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید