تغییر هزینه اصالت سنجی سکه طلا در معاملات گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران