نمایندگی ها

نمایندگی تهران :

آدرس : ایرانشهر ، روبه روی پارک هنرمندان ، کوچه محمد جوادی ، طبقه سوم

شماره تماس : 02188346289

 


 

نمایندگی آباده :

آدرس : آباده ، میدان شهید محمد منتظری ، حدفاصل فروشگاه رفاه و خیابان امام سجاد ، ساختمان داناسرمایه

شماره تماس : 07144365694 و  07144344908

نام نماینده : آقای ایمانی  09177514845

 


نمایندگی استهبان :

آدرس : بلوار قائم ، روبروی خیابان امیرکبیر ، آموزشگاه ادیبان 

شماره تماس :  53228063-071