مجوز ها و افتخارات

مجوز پایگاه خبری داناسرمایه

 

پروانه فعالیت دفتر رسانه پایگاه خبری داناسرمایه

 

 

 

 

 

قرار داد همکاری با دانشگاه شیراز 

قرار داد آموزش های مجازی با دانشگاه شیراز

 

 

 

تفاهم نامه همکاری با ماد قرار داد همکاری با بورس نیوز تفاهم نامه همکاری با اقتصاد ایرانیان

 

گواهینامه نماد الکترونیک نمایندگی بورس نیوز قرار داد آموزشی با بانک رفاه

 


نمونه مدرک موسسه آموزش عالی ماد نمونه مدرک موسسه آموزش عالی بهار نمونه مدرک دانشگاه ازاد