اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیئت علمی شرکت کارآفرین محور داناسرمایه 

  نام و نام خانوادگی استاد مدرک تحصیلی زمان شروع به تدریس  
مهدی دامری      
مجتبی اوجی      
محمد صادقی کارشناس همران نقشه برداری سال 92  
پویان کاویانی      
امیر ترابی      
لیدا قاسمی ارشد مهندسی شیمی  تیر 96  
احد سلیمی دکترای مهندسی برق مهر 95  
مهدی رجاییان      
ستار اسدی      
روستا      
حمید ایمانی      
علی تسلیم پور      
پوریا نصیری      
علیرضا زارع کارشناس حقوق مرداد 97  
حمید رضا دهقانی لیسانس سال 97  
علی درویشی مهندس عمران مهر 96  
ابوطالب فرشیدزاده      
علی حقانی      
ناصر صالحی      
محمد لطفی فوق لیسانس صنایع غذایی آذر 97  
الهام مهربان      
هومن حیدری      
احسان هژبر      
پوریا هدیه لو      
امید شیروانی لیسانس مکانیک مهر 96  
ایمان شریفی کارشناس حسابداری تیر 97  
عباس خیری      
محمد رضا فتحی مهندس نفت سال 96  
مهر افروز توکلی کاشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی