اعضای هیات علمی

اسامی اعضای هیئت علمی شرکت کارآفرین محور داناسرمایه 

تصویر نام و نام خانوادگی استاد      
مجتبی اوجی      
ستار اسدی      
ایمان شریفی      
امیر ترابی      
  فاطمه سهرابی      
محمد لطفی      
الهام مهربان      
ابوطالب فرشیدزاده      
احسان هژبر      
علی تسلیم پور      
محمد رضا فتحی      
احد سلیمی      
پوریا نصیری      
  هومن حیدری      
عباس خیری  پور      
امید شیروانی      
حسین عابدی      
لیدا قاسمی      
علی حقانی      
  حمیدرضا دهقانی      
  علی هادیخانی      
  فرزاد قربانی      
  رضا علی ابرجی      
  غلامرضا ابوالحسنی      
  حمیدرضا رئیسی زاده      
  ابراهیم میرکی      
  حسین داداری      
  فواد صیانت      
  وحید اوجی      
  آقای رضایی      
  عاطفه حقایقی      
محمد گلی      
محمد روستا      
  حسین باغ عمادی      
  قاسم اسکندری      
  حمید نامدار