اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 16 شهریور 1398 ساعت 16:00
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 269

قیمت تعداد
4,800,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده