اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 10 مهر 1398 ساعت 06:17
  • برگزار کننده: داناسرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 218

قیمت تعداد
3,200,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده