به اطلاع می رساند، نماد معاملاتی شرکت های داروسازی امین(دامین)، صنعتی نیرو محرکه(خمحرکه) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشند.