به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به عدم رفع ابهام، تعلیق نماد معاملاتی وآیند به استناد تبصره 1ماده مذکور حداکثر تا تاریخ 1400/08/15 ادامه می یابد.