دوره مهندسی ریسک

دوره مهندسی ریسک

تعداد جلسات : ۳ جلسه

مواردی که تدریس میگردد


✅آشنایی با اصول قرار داد های (option) اختیار خرید و اختیار فروش 

✅آشنایی با قوانین قرار داد های (option) اختیار خرید و اختیار فروش 

✅ارزشگذاری قرار داد های (option) اختیار خرید و اختیار فروش 
ارزشگذاری با روش ۲ جمله ای
ارزشگذاری با روش RNP
ارزشگذاری با روش بلک اند شولز

✅استراتژی های مهندسی ریسک با قراردادهای Option در شرایط مختلف اقتصاد

✅آشنایی با مفهوم ریسک در سهام

✅بهینه سازی سبد سهام (Portfolio Optimization) جهت تعیین درصد هر سهم در سبد با توجه به ریسک و بازدهی و نقد شوندگی هر سهم

هزینه دوره 1500000
تاریخ برگزاری:چهارشنبه ها ساعت13الی16
29 بهمن
6 اسفند
13 اسفند

*📲جهت ثبت نام کلاس به واحد آموزش دانا سرمایه مراجعه فرمایید .

شماره تماس  ۶_۳۲۳۲۱۳۰۴ / ۳۲۷۷


این خبر را به اشتراک بذارید!

نظرات


برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید