به اطلاع می رساند،نماد معاملاتی شرکت نفت سپاهان(شسپا)با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف بدون محدودیت نوسان قیمت با استفاده از مکانیزم حراج آماده انجام معامله می باشد.