اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 26 شهریور 1398 ساعت 08:20
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 268

قیمت تعداد
4,800,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده