اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 10 شهریور 1398 ساعت 16:00
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | تهران | تهران

مشخصات 260

تعداد
مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده