اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 12 مرداد 1398 ساعت 09:00
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 262

تعداد
مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده