اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 02 مهر 1398 ساعت 12:50
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 246

قیمت تعداد
4,200,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده