اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 06 مرداد 1398 ساعت 07:04
  • برگزار کننده: داناسرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 245

قیمت تعداد
3,700,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده