اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 26 تیر 1398 ساعت 09:29
  • برگزار کننده: داناسرمایه
  • تماس با برگزار کننده: 32321370
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 242

قیمت تعداد
43,000,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده