اطلاعات این دوره

  • شروع آموزش: 11 تیر 1398 ساعت 07:28
  • برگزار کننده: دانا سرمایه
  • تماس با برگزار کننده:
آدرس: ایران | فارس | شیراز

مشخصات 231

قیمت تعداد
38,000,000 تومان مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده