تقویم جهانی طلا
چهارشنبه 25 مهر ساعت 22:30 : گزارش جلسه فدرال رزرو آمریکا

دوشنبه 23 مهر ساعت 17:00 : گزارش تغییرات ماهیانه خرده فروشی آمریکا

پنج شنبه 18 مهر ساعت 17:00 : گزارش شاخص ماهیانه بهای مصرف کننده

چهار شنبه 18 مهر ساعت 17:00 : گزارش تغییرات ماهیانه PPI

جمعه 14 مهر ساعت 17:00 : گزارش تغییرات ماهانه درآمد متوسط ساعتی و تغییرات استخدامی بخش غیر کشاورزی و نرخ بیکاری آمریکا

خبر فوری
حجم معاملات بورس 3.7 میلیاردسهم به ارزش 1297 میلیاردتومان

توقف شاخص در ارتفاع 182929 واحد

شاخص فرابورس 7 واحد منفی ماند. معاملات ذوب بیشترین تاثیر را بر شاخص داشت

شاخص کل در دقایق پایانی بازار سرانجام مثبت شد. تاپیکو، شبندر، مبین، رمپنا، اخابر و شبریز بیشترین نقش در رشد نماگر بازار ایفا کردند...

ذوب مجدد با فشار فروش در آستانه پایین قیمتی مواجه است. جابجایی 150 میلیون سهم به ارزش 41 میلیارد تومان نتیجه دادوستدها امروز این غول فولادی ست...

بانک دی تا 123 تومان جمع شد. حجم 37 میلیون

پس از بانک ملت، وتجارت نیز تا دامنه مثبت، قیمت 117 تومان پیشروی کرده است. ارزش معاملات 17 میلیارد تومان

صف فروش خودرو هم جمع شد. حجم معاملاتی حدود 8 میلیون سهم

مطالب آموزشی
پیوند ها

آرشیو اخبار

مصاحبه چهارصد و شصت و سوم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-23
مصاحبه چهار صد و شصت و دوم خانم چهاردوری ، آقای دامری و آقای تسلیم پور با رادیو فارس
1397-07-22
مصاحبه چهارصد و شصت و یکم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-22
مصاحبه چهارصد و شصتم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-21
مصاحبه چهار صد و پنجاه و نهم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-07-21
مصاحبه چهارصد و پنجاه و هشتم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-18
مصاحبه چهارصد و پنجاه و هفتم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-18
مصاحبه چهارصد و پنجاه و ششم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-17
مصاحبه چهارصد و پنجاه و پنجم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-16
مصاحبه چهارصد و پنجاه و چهارم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-15
مصاحبه چهارصد و پنجاه و سوم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-15
مصاحبه چهارصد و پنجاه و دوم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-14
مصاحبه چهارصد و پنجاه و یکم مهندس دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-07-14
مصاحبه چهار صد و پنجاهم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-11
مصاحبه چهار صد و چهل و نهم آقای ترابی ، خانم قاسمی و آقای تسلیم پور با رادیو فارس
1397-07-10
مصاحبه چهار صد و چهل و هشتم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-10
مصاحبه چهارصد چهل و هفتم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-07-10
مصاحبه چهار صد و چهل و ششم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-09
مصاحبه چهار صد و چهل و پنجم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-08
مصاحبه چهار صد و چهل و چهارم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-07-07
مصاحبه چهارصد و چهل و سوم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-07-04
مصاحبه چهار صد و چهل و دوم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-07-03
مصاحبه چهارصد و چهل و یکم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-07-02
مصاحبه چهارصد و چهلم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-27
مصاحبه چهارصد و سی و نهم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-26
مصاحبه چهارصد و سی و هشتم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-25
مصاحبه چهارصد و سی و هفتم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-06-25
مصاحبه چهارصد و سی و ششم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-24
مصاحبه چهارصد و سی و پنجم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-21
مصاحبه چهارصد و سی و چهارم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-06-21
مصاحبه چهارصد و سی و سوم خانم مهندس چهاردوری با رادیو فارس
1397-06-20
مصاحبه چهارصد و سی و دوم مهندس مهدی دامری با رادیو فارس
1397-06-20
مصاحبه چهار صد و سی و یکم مهندس مهدی دامری با برنامه کاشانه مهر
1397-06-20
مصاحبه چهارصد و سی ام مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-19
مصاحبه چهارصد و بیست و نهم با رادیو استان فارس
1397-06-19
مصاحبه چهارصد و بیست و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-18
مصاحبه چهارصد و بیست و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-17
مصاحبه چهارصد و بیست و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-14
مصاحبه چهارصد و بیست و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-13
مصاحبه چهارصد و بیست و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-12
مصاحبه چهارصد و بیست و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-11
مصاحبه چهارصد و بیست و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-11
مصاحبه چهارصد و بیست و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-10
مصاحبه چهارصد و بیستم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-07
مصاحبه چهارصد و نوزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-06-06
مصاحبه چهارصد و هجدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-06-06
مصاحبه چهارصد و هفدم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-04
مصاحبه چهارصد و شانزدهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-06-04
مصاحبه چهارصدو چهاردهم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-06-03
مصاحبه چهارصد و چهاردهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-30
مصاحبه چهارصد و سیزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-30
مصاحبه چهارصد و دوازدهم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-05-30
مصاحبه چهارصد و یازدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-29
مصاحبه چهارصد و دهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-28
مصاحبه چهارصد و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-28
مصاحبه چهارصد و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-27
مصاحبه چهارصد و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-24
مصاحبه چهارصد و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-23
مصاحبه چهارصد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-23
مصاحبه چهارصد و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-23
مصاحبه چهارصد و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-22
مصاحبه چهارصد و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-21
مصاحبه چهارصد و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-21
مصاحبه چهارصد و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-20
مصاحبه چهارصدم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-17
مصاحبه سیصد و نود و پنجم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-05-16
مصاحبه سیصد و نود و هشتم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-16
مصاحبه سیصد و نود و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-16
مصاحبه سیصد و نود و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-15
مصاحبه سیصد و نود و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-14
مصاحبه سیصد و نود و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-14
مصاحبه سیصد و نود و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-13
مصاحبه سیصد و نود و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-10
مصاحبه سیصد و نود و یکم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-09
مصاحبه سیصد و نودم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-09
مصاحبه سیصد و هشتاد و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-09
مصاحبه سیصد و هشتاد و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-08
مصاحبه سیصد و هشتاد و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو استان فارس
1397-05-07
مصاحبه سیصد و هشتاد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-07
مصاحبه سیصد و هشتاد و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-06
مصاحبه سیصد و هشتاد و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-03
مصاحبه سیصد و هشتاد و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو استان فارس
1397-05-03
مصاحبه سیصد و هشتاد و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-05-03
مصاحبه سیصد و هشتاد و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-02
مصاحبه سیصد و هشتادم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-05-01
مصاحبه سیصد و هفتاد و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-04-31
مصاحبه سیصد و هفتاد و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-31
مصاحبه سیصد و هفتاد و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-30
مصاحبه سیصد و هفتاد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-27
مصاحبه سیصد و هفتاد و ششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-04-26
مصاحبه سیصد و هفتاد و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-26
مصاحبه سیصدو هفتاد و چهارم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-26
مصاحبه سیصد و هفتاد و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-25
مصاحبه سیصد و هفتاد و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-24
مصاحبه سیصد و هفتاد و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-23
مصاحبه سیصد و هفتادم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-20
مصاحبه سیصد و شصت و نهم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-19
مصاحبه سیصد و شصت و هشتم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-19
مصاحبه سیصد و شصت و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-19
مصاحبه سیصد و شصت و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-17
مصاحبه سیصد و شصت و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-16
مصاحبه سیصد و شصت و چهارم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-04-16
مصاحبه سیصد و شصت و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-13
مصاحبه سیصد و شصت و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-13
مصاحبه سیصد و شصت و یکم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-12
مصاحبه سیصد و شصتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-12
مصاحبه سیصد و پنجاه و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-11
مصاحبه سیصد و پنجاه و هفتم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-10
مصاحبه سیصد و پنجاه و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-10
مصاحبه سیصد و پنجاه و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-09
مصاحبه سیصد و پنجاه و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-06
مصاحبه سیصد و پنجاه و سوم دکتر جهادبرزیگر با رادیو فارس
1397-04-05
مصاحبه سیصد و پنجاه و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-04-05
مصاحبه سیصد و پنجاه و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-05
مصاحبه سیصد و پنجاهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-04
مصاحبه سیصد و چهل و نهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-04-03
مصاحبه سیصد و چهل و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-03
مصاحبه سیصد و چهل و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-04-02
مصاحبه سیصد و چهل و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-30
مصاحبه سیصد و چهل و پنجم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-29
مصاحبه سیصد و چهل و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-29
مصاحبه سیصد و چهل و سوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-29
مصاحبه سیصد و چهل و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-28
مصاحبه سیصد و چهل و یکم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-27
مصاحبه سیصد و چهلم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-27
مصاحبه سیصد و سی و نهم دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1397-03-27
مصاحبه سیصد و سی و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-23
مصاحبه سیصد و سی هفتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-22
مصاحبه سیصد و سی و ششم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-22
مصاحبه سیصد و سی و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-22
مصاحبه سیصد و سی و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-21
مصاحبه سیصد و سی سوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-20
مصاحبه سیصد و سی و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-20
مصاحبه سیصد و سی و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-19
مصاحبه سیصد و سی ام دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-13
مصاحبه سیصد و بیست و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-13
مصاحبه سیصد و بیست و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-12
مصاحبه سیصد و بیست و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-09
مصاحبه سیصد و بیست وششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-09
مصاحبه سیصد و بیست و پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-03-08
مصاحبه سیصد و بیست و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-08
مصاحبه سیصد و بیست و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-07
مصاحبه سیصد و بیست و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-03-06
مصاحبه سیصد و بیستم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-06
مصاحبه سیصد و نوزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-05
مصاحبه سیصد و هجدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-02
مصاحبه سیصد وشانزدهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-03-02
مصاحبه سیصد و شانزدهم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-03-01
مصمصاحبه سیصد و پانزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-03-01
مصاحبه سیصد و چهاردهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-31
مصاحبه سیصد و سیزدهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-02-30
مصاحبه سیصد و دوازدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-30
مصاحبه سیصد و یازدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-29
مصاحبه سیصد و دهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-26
مصاحبه سیصد و نهم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-02-25
مصاحبه سیصد و هشتم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-02-25
مصاحبه سیصد و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-25
مصاحبه سیصد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-24
مصاحبه سیصد و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-23
مصاحبه سیصد و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-23
مصاحبه سیصد و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-22
مصاحبه سیصدو دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-19
مصاحبه سیصد و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-18
مصاحبه سیصدم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-18
مصاحبه دویست و نودو نهم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-18
مصاحبه دویست و نود وهشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-17
مصاحبه دویست و نود وهفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-16
مصاحبه دویست و نودو ششم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-16
مصاحبه دویست و نود و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-15
مصاحبه دویست و نود و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-11
مصاحبه دویست و نود سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-11
مصاحبه دویست و نود و دوم دکتر برزیگر با شبکه فارس
1397-02-11
مصاحبه دویست و نود و یکم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-02-04
مصاحبه دویست و نودم دکتر برزیگر با شبکه استان فارس
1397-01-21
مصاحبه دویست و هشتاد و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-10
مصاحبه دویست و هشتاد و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-09
مصاحبه دویست و هشتاد و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-09
مصاحبه دویست و هشتاد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-05
مصاحبه دویست و هشتاد و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-04
مصاحبه دویست و هشتاد و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-04
مصاحبه دویست و هشتاد و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-03
مصاحبه دویست و هشتاد و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-02-02
مصاحبه دویست و هشتاد و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-02
مصاحبه دویست و هشتادم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-02-01
مصاحبه دویست و هفتادو نهم دکتر جهادبرزیگر با خوشا شیراز
1397-02-01
مصاحبه دویست و هفتاد و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-29
مصاحبه دویست و هفتاد و هفتم دکتر برزیگر با رادیو فارس
1397-01-28
مصاحبه دویست و هفتاد و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-28
مصاحبه دویست و هفتاد و پنج دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1397-01-28
مصاحبه دویست و هفتاد و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-27
مصاحبه دویست و هفتاد و سوم مهندس دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-26
مصاحبه دویست و هفتاد و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-26
مصاحبه دویست و هفتاد و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-22
مصاحبه دویست و هفتادم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-21
مصاحبه دویست و شصت و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-21
مصاحبه دویست و شصت و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-20
مصاحبه دویست و شصت و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-19
مصاحبه دویست و شصت و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-18
مصاحبه دویست و شصت و پنجم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1397-01-15
مصاحبه دویست و شصت و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1397-01-14
مصاحبه دویست و شصت و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-27
مصاحبه دویست و شصت و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-26
مصاحبه دویست و شصت و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-23
مصاحبه دویست و شصتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-22
مصاحبه دویست و پنجاه و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-21
مصاحبه دویست و پنجاه و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-21
مصاحبه دویست و پنجاه و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-20
مصاحبه دویست و پنجاه و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-19
مصاحبه دویست و پنجاه و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-16
مصاحبه دویست و پنجاه و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-16
مصاحبه دویست و پنجاه و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-15
مصاحبه دویست و پنجاه و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-12-15
مصاحبه دویست و پنجاه و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-14
مصاحبه دویست و پنجاهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-14
مصاحبه دویست و چهل و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-13
مصاحبه دویست و چهل و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-12
مصاحبه دویست و چهل و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-09
مصاحبه دویست و چهل و ششم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-09
مصاحبه دویست و چهل و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-08
مصاحبه دویست و چهل و چهارم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-12-08
مصاحبه دویست و چهل و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-07
مصاحبه دویست و چهل و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-07
مصاحبه دویست و چهل و یکم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-07
مصاحبه دویست و چهلم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-12-02
مصاحبه دویست و سی و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-12-02
مصاحبه دویست و سی و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-30
مصاحبه دویست و سی و هفتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-30
مصاحبه دویست و سی و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-29
مصاحبه دویست و سی و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-28
مصاحبه دویست و سی و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-25
مصاحبه دویست و سی و دوم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-25
مصاحبه دویست و سی و یکم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-11-24
مصاحبه دویست و سی و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-24
مصاحبه دویست و سی ام مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-23
مصاحبه دویست و بیست و نهم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-23
مصاحبه دویست و بیست و هشتم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-18
مصاحبه دویست و بیست و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-17
مصاحبه دویست و بیست و ششم دکتر جهادبرزیگر با شبکه فارس
1396-11-17
مصاحبه دویست و بیست و پنجم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-16
مصاحبه دویست و بیست و چهارم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-16
مصاحبه دویست و بیست و سوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-15
مصاحبه دویست و بیست و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-14
مصاحبه دویست و بیست و یکم دکتر برزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-11
مصاحبه دویست و بیستم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-10
مصاحبه دویست ونوزدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-11-10
مصاحبه دویست و هجدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-09
مصاحبه دویست و هفدهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-09
مصاحبه دویست و شانزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-08
مصاحبه دویست و پانزدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-07
مصاحبه دویست و چهاردهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-04
مصاحبه دویست و سیزدهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-04
مصاحبه دویست و دوازدهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-03
مصاحبه دویست ویازدهم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-11-03
مصاحبه دویست و دهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-02
مصاحبه دویست و نهم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-11-02
مصاحبه دویست و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-11-01
مصاحبه دویست و هفتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-30
مصاحبه دویست و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-27
مصاحبه دویست و پنجم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-27
مصاحبه دویست و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-26
مصاحبه دویست و سوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-10-26
مصاحبه دویست و دوم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-25
مصاحبه دویست و یکم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-25
مصاحبه دویستم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-24
مصاحبه صد و نود و نهم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-23
مصاحبه صد و نود و هشتم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-20
مصاحبه صد و نود و هفتم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-20
مصاحبه صد و نود و ششم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-19
مصاحبه صدو نودو پنجم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-10-19
مصاحبه صد و نود و چهارم مهندس دامری با رادیو استان فارس
1396-10-18
مصاحبه صد و نود و سوم دکتربرزیگر با رادیو استان فارس
1396-10-18
مصاحبه صد و نود و دوم با رادیو استان فارس
1396-10-17
مصاحبه صد و نود و یکم با رادیو استان فارس
1396-10-16
مصاحبه صد و نودم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و نهم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس (بخش دوم)
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و نهم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس (بخش اول)
1396-10-13
مصاحبه صد و هشتاد و هشتم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-12
مصاحبه صد و هشتاد و هفتم دکتربرزیگر با شبکه فارس
1396-10-12
مصاحبه صد و هشتاد و ششم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-11
مصاحبه صد و هشتاد و پنجم دکتربرزیگر با با رادیو استان فارس
1396-10-11
مصاحبه صد و هشتاد و چهارم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-10
مصاحبه صد و هشتاد و سوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-06
مصاحبه صد و هشتاد و دوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-06
مصاحبه صد و هشتاد و یکم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-05
مصاحبه صد و هشتادم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-10-05
مصاحبه صد و هفتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-04
مصاحبه صد و هفتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-04
مصاحبه صد و هفتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-03
مصاحبه صد و هفتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-10-02
مصاحبه صد و هفتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-29
مصاحبه صد و هفتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-29
مصاحبه صد و هفتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-28
مصاحبه صد و هفتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه فارس
1396-09-28
مصاحبه صد و هفتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-27
مصاحبه صد و هفتادم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-27
مصاحبه صد و شصت و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-26
مصاحبه صد و شصت و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-25
مصاحبه صد و شصت و هفتم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-22
مصاحبه صد و شصت و ششم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-22
مصاحبه صد و شصت و پنجم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-21
مصاحبه صد و شصت و چهارم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-09-21
مصاحبه صد و شصت و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-20
مصاحبه صد و شصت و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-20
مصاحبه صد و شصت و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-19
مصاحبه صد و شصتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-18
مصاحبه دکتر برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1396-09-18
مصاحبه صد و پنجاه و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-14
مصاحبه صد و پنجاه و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-13
مصاحبه صد و پنجاه و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-13
مصاحبه صد و پنجاه و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-12
مصاحبه صد و پنجاه و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-11
مصاحبه صد و پنجاه و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-08
مصاحبه صد و پنجاه و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-08
مصاحبه صد و پنجاه و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-07
مصاحبه صد و پنجاهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-05
مصاحبه صد و چهل و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-04
مصاحبه صد و چهل و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-01
مصاحبه صد و چهل و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-09-01
مصاحبه صد و چهل و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-29
مصاحبه صد و چهل و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-29
مصاحبه صد و چهل و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-27
مصاحبه صد و چهل و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-24
مصاحبه صدو چهل و دوم دکتر جهادبرزیگر با شبکه استان فارس
1396-08-23
مصاحبه صد و چهل و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-22
مصاحبه صد و چهلم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-21
مصاحبه صد و سی و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-20
مصاحبه صد و سی و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-17
مصاحبه صد و سی و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-17
مصاحبه صد و سی و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-16
مصاحبه صد و سی و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-15
مصاحبه صد و سی و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-15
مصاحبه صد و سی و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-14
مصاحبه صد و سی و دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-13
مصاحبه صد و سی و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-10
مصاحبه صد و سی ام دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-10
مصاحبه صد و بیست و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-09
مصاحبه صد و بیست و هشتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-08-08
مصاحبه صد و بیست و هفتم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-06
مصاحبه صد و بیست و ششم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-03
مصاحبه صد و بیست و پنجم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-03
مصاحبه صد و بیست و چهارم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-02
مصاحبه صد و بیست و سوم دکتربرزیگر با با شبکه استان فارس
1396-08-02
مصاحبه صد و بیست و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-01
مصاحبه صد و بیست و یکم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-08-01
مصاحبه صد و بیستم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-30
مصاحبه صد و نوزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-29
مصاحبه صد و هجدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-26
مصاحبه صد و هفدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-26
مصاحبه صد و شانزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-25
مصاحبه صد و پانزدهم دکتر برزیگر با با شبکه استان فارس
1396-07-25
مصاحبه صد و چهاردهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-24
مصاحبه صد و سیزدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-24
مصاحبه صد و دوازدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-23
مصاحبه صد و یازدهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-22
مصاحبه صد و دهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-19
مصاحبه صد و نهم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-19
مصاحبه صد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-18
مصاحبه صد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با با شبکه استان فارس
1396-07-18
مصاحبه صد و ششم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-17
مصاحبه صد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-17
مصاحبه صد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-12
مصاحبه صد و سوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-07-10
مصاحبه صد و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس (بخش دوم)
1396-07-05
مصاحبه صد و دوم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس (بخش اول)
1396-07-05
مصاحبه صد و یکم دکتر جهاد برزیگر با با رادیو فارس
1396-06-29
مصاحبه صدم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-28
مصاحبه نود و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-27
مصاحبه نود و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-22
مصاحبه نود و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-21
مصاحبه نود و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-20
مصاحبه نود و پنجم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-15
مصاحبه نود چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-13
میزگرد بورس دکتر جهاد برزیگر در رادیو استان فارس
1396-06-12
مصاحبه نود سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-08
مصاحبه نود دوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-06
مصاحبه نود و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-06-05
مصاحبه نودم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-06-01
مصاحبه هشتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-30
مصاحبه هشتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-29
مصاحبه هشتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-25
مصاحبه هشتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-23
مصاحبه هشتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-22
مصاحبه هشتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-18
مصاحبه هشتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-16
مصاحبه هشتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-15
مصاحبه هشتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با رادیو فارس
1396-05-11
مصاحبه هشتادم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-09
مصاحبه هفتاد و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-08
مصاحبه هفتاد و هشتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-05-04
مصاحبه هفتاد و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-05-02
مصاحبه هفتاد و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-05-01
مصاحبه هفتاد و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-28
مصاحبه هفتاد و چهارم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-26
مصاحبه هفتاد و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-04-25
مصاحبه هفتاد و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-21
مصاحبه هفتاد و یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-19
مصاحبه هفتادم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی است
1396-04-18
مصاحبه شصت و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-14
مصاحبه شصت و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-04-11
مصاحبه شصت و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-07
مصاحبه شصت و ششم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-04-04
مصاحبه شصت و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-31
مصاحبه شصت و چهارم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-28
مصاحبه شصت و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-24
مصاحبه شصت و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-21
مصاحبه شصت یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-17
مصاحبه شصتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-17
مصاحبه پنجاه و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-10
مصاحبه پنجاه و هشتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-03-07
مصاحبه پنجاه و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-31
مصاحبه پنجاه و ششم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-27
مصاحبه پنجاه و پنج دکتر جهاد برزیگر در برنامه صبح دلگشا
1396-02-26
مصاحبه پنجاه و چهار دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-24
مصاحبه پنجاه و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-20
مصاحبه پنجاه و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-17
مصاحبه پنجاه و یکم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-13
مصاحبه پنجاهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-10
مصاحبه چهل و نهم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-02-06
مصاحبه چهل و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-02-03
مصاحبه چهل و هفتم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-30
مصاحبه چهل و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-01-27
مصاحبه چهل و پنجم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-23
مصاحبه چهل و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1396-01-20
مصاحبه چهل و سوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1396-01-16
مصاحبه چهل و دوم دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1395-12-28
مصاحبه چهل و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-22
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر با برنامه رادیویی استان فارس
1395-12-18
مصاحبه سی و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-15
مصاحبه سی و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-08
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر با برنامه خوشا شیراز
1395-12-06
مصاحبه سی و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-12-01
مصاحبه سی و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-24
مصاحبه سی و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-17
مصاحبه سی و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-10
مصاحبه سی و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-11-03
مصاحبه سی یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-26
مصاحبه سی ام دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-19
مصاحبه بیست و نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-12
مصاحبه بیست و هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-10-05
مصاحبه بیست و هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-28
مصاحبه بیست و ششم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-22
مصاحبه بیست و پنجم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-14
مصاحبه بیست و چهارم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-09-07
مصاحبه بیست و سوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-23
مصاحبه بیست و دوم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-16
مصاحبه بیست و یکم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-09
مصاحبه بیستم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-08-02
مصاحبه نوزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-25
مصاحبه هجدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-11
مصاحبه هفدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-07-04
مصاحبه شانزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد عرضه اولیه و فرمول نویسی
1395-06-28
مصاحبه پانزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-06-21
مصاحبه چهاردهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس (انجام معامله آنلاین سهام و سکه آتی طلا)
1395-06-14
مصاحبه سیزدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-06-08
مصاحبه دوازدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-31
مصاحبه یازدهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-17
مصاحبه دهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-05-11
مصاحبه نهم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس
1395-02-27
مصاحبه هشتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد تاثیر آموزش در کاهش ریسک معاملات
1395-02-19
مصاحبه هفتم دکتر جهاد برزیگر با شبکه استان فارس در مورد سود و بازده بازار بورس
1395-02-12
معامله آنلاین دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس قسمت دوم
1395-02-05
معامله آنلاین دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس
1395-01-29
معامله تلفنی دکتر جهاد برزیگر در شبکه استان فارس
1395-01-22
مصاحبه سوم دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1395-01-15
مصاحبه دوم دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1394-12-24
مصاحبه دکتر جهاد برزیگر از کانال استان فارس
1394-12-17
مصاحبه دانا سرمایه با « پدرام زادنو عزیزی » مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران
1394-12-03

logo-samandehi
ورود کارآموزان

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


دیده بان بازار
نمودار های جهانی
تبلیغات